Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA LIELVĀRDĒ II KĀRTA

Līdzfinansē Eiropas Savienība

Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros
– LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

2011. gada 4. augustā Lielvārdē SIA „Lielvārdes Remte” Civiltiesiskā līguma ietvaros par projekta (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/028) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta" īstenošanu, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) slēdzienu: "VARAM iepirkuma procedūru atzīst par atbilstošu iepirkuma tiesiskajām regulām un atbildīgās iestādes iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm", noslēdza līgumus ar iepirkuma konkursā uzvarējušajiem uzņēmējiem:
Būvdarbi – līgums ar A/S „Siguldas būvmeistars”, līguma summa LVL 2 180 313,00. Darbu izpildes laiks paredzēts 17 mēneši,
Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība – līgums ar SIA „Geo Consultants”, līguma summa LVL 30 300. Darbu izpildes laiks paredzēts 24 mēnešiem,
Projekta autoruzraudzība – līgums ar SIA „FIRMUS Design and Construction”, līguma summa LVL 10 076. Darbu izpildes laiks, līdz brīdim, kad visi objekti nodoti ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 796 628,96, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums LVL 1 988 935,00; Lielvārdes novada pašvaldības finansējums LVL 322 328,60; SIA "Lielvārdes Remte" finansējums LVL 485 365,36.

Projekta mērķis: Nodrošināt Lielvārdes iedzīvotājiem iespēju pieslēgt ēkas ūdensvada un kanalizācijas tīklam, šo pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Uzlabot ūdensapgādes kvalitāti, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas kvalitāti.

Lielvārdes pilsētā tiks nodrošināta kvalitatīva ūdens piegāde un ūdens rezervju aizsardzība, šim nolūkam projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārtā" izbūvēs sacilpotu ūdensvadu, rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, no jauna izbūvēs un rekonstruēs 12 690 m ūdensapgādes tīklus.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākta komunālo notekūdeņu piesārņojuma apjoma samazināšana gruntsūdeņos, samazināts gruntsūdeņu infiltrācijas apjoms kanalizācijas tīklā. II kārtā no jauna izbūvēs un rekonstruēs 10 741 m kanalizācijas tīklus.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu