Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

PRASĪBAS, pamatojoties uz 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.499 ” Noteikumi par būvinspektoriem” un 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”:

 • būvinspektora amata pretendentam ir jābūt reģistrētam LR Ekonomikas ministrijas Būvinspektoru reģistrā.

PAPILDUS PRASĪBAS:

 • labi pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības jautājumos;
 • pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja pieņemt atbildīgus lēmumus;
 • labas komunikācijas prasmes un analītiskās spējas;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • darba pieredze būvinspektora amatā vai ar būvdarbu vadīšanu, būvuzraudzību vai būvniecības procesu vadīšanu saistīta darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādēs/uzņēmumos pēdējo 3 gadu laikā.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 • Apsekot būvniecības stadijā esošas būves un sastādīt atzinumus par tām;
 • Veikt 1.un 2.grupas publisku būvju ekspluatācijas uzraudzību;
 • Pārbaudīt būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • Pieņemt ekspluatācijā ēkas un būve;
 • Veikt vidi degradējošu, cilvēka dzīvībai un veselībai bīstamu būvju apsekošanu, uzskaiti un sagatavot spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu lēmumu projektus par ēku piespiedu konservāciju, nojaukšanu, atjaunošanu, kā arī par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu;
 • Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par būvniecības procesa pārkāpumiem.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.

PIEDĀVĀJAM:

 • atalgojumu – 1026 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 • darba vietu Lielvārdē

Pieteikšanās līdz 2017.gada 10.augustam, plkst.16.30. Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums BŪVINSPEKTORA amatam”.

Detalizētāku informāciju var saņemt pa tālruni 28356913 (Ilze Staļģe).
 X