Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība, kā arī persona ar augstāko izglītību, kura apgūst pedagoģisko izglītību (Izglītības likuma 30.panta ceturtā daļa);
 • ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (valodas prasmi norādīt Europass CV, atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē);
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektiem;
 • zināšanas vispārējās izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
 • zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām MS Office un izglītības informatizācijas datu bāzēm;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Papildu tiks vērtēta:

 • darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo 3 gadu laikā;
 • profesionālā pilnveide pēdējo trīs gadu laikā.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu izstrādi un īstenošanu;
 • nodrošināt izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu;
 • nodrošināt izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi;
 • nodrošināt izglītības programmu sagatavošanu licencēšanai;
 • nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu;
 • vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
 • sagatavot iestādes budžetu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
 • nodrošināt iestādes lietvedību u.c.

Piedāvājam:

 • amatalgu 1340 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • normālo darba laiku;
 • darba vietu – VPII “Pūt vējiņi”, Upes ielā 3a, Lielvārdē, Lielvārdes novadā;

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums;
 • motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • profesionālās pilnveides apliecinājumu kopijas pēdējo trīs gadu periodā;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 • rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Konkursa nolikums.

Dokumentus līdz 2019.gada 5.novembra plkst.12:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Konkursam uz vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja amatu”.

Informāciju par vakanci un konkursa norisi pretendenti var saņemt pa tālruni 65020828.

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu