Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē, ka atbilstoši Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.novembra lēmumam Nr.547 par “Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustāmo īpašumu – inženierbūvju un pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte””, no 2018.gada 1.februāra Kaibalā esošie centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli, artēziskais urbums, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un sūkņu stacija tiks nodoti apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte”. Tas nozīmē, ka centralizētos ūdens un kanalizācijas pakalpojumus Kaibalas iedzīvotājiem turpmāk nodrošinās un administrēs “Lielvārdes Remte”, kā arī norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem būs jāveic pēc “Lielvārdes Remte”  izrakstītajiem rēķiniem. Ņemot vērā, ka Kaibalas centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem nav bijusi pievērsta pietiekama vērība, “Lielvārdes Remte”  sākotnēji veiks visu inženierkomunikāciju apsekošanu, esošo iekārtu tehnisko novērtējumu un nepieciešamās ūdens un kanalizācijas notekūdeņu analīzes. Nepieciešamības gadījumā, atbilstoši pieejamajam finansējumam, veiksim tehniskos uzlabojumus vai remontdarbus, lai nodrošinātu drošus un kvalitatīvus pakalpojumus.

Lai tiktu sakārtotas arī līgumattiecības starp SIA “Lielvārdes Remte” un Kaibalas iedzīvotājiem, juridiskām personām un iestādēm, kuri saņem centralizētos ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumus, tiekat aicināti ierasties SIA “Lielvārdes Remte” Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, lai noslēgtu atbilstošus pakalpojumu līgumus. Līdzi jāņem īpašuma un personu apliecinoši dokumenti. Īpašumos, kuros tiek nodrošināti centralizētie ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumi un netiks noslēgti līgumi, SIA “Lielvārdes Remte” atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai pārtrauks pakalpojumu sniegšanu.

Neskaidrību un jautājumu gadījumos lūdzam jūs vērsties SIA “Lielvārdes Remte” administrācijā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē (t.65053837, 20223935, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

SIA “Lielvārdes Remte”
 X