Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Datums

Laiks

Norises vieta

Notikums

Kontaktpersona/ Atbildīgais

01.11.2017.

10:30

Ogres NSC halle

Stafetes. Tautas bumba 4.-5.kl.

Ogres novada Sporta centrs

02.11.2017.

14:00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Vides izglītības koordinatoru seminārs

Daiga Brante, dabaszinātņu MA vadītāja, Edgara Kauliņa, Lielvārdes vidusskola

02.11.2017.

10:00

Ausekļa iela 3, Lielvārde

Supervīzija psihologiem

Sandra Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas psiholoģe

02.11.2017.

10:00

Jumpravas vidusskola

Izglītības iestāžu direktoru un direktora vietnieku seminārs

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja

03.11.2017.

10:00

Novadu vidusskolas

Latviešu valodas un
literatūras olimpiādes 11.-12.klasei pilotprojekts tiešsaistē

Ilze Krastiņa, Valodu MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

06.11.2017.-17.11.2017.

 

Vispārējās izglītības iestādes (online)

Starptautiskais informātikas konkurss „Bebr@s” 5.-12.klasēm.

Oksana Grimaļuka-Nazarova, Tehnoloģiju MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

07.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoriem

Aina Lukašunas, sociālās un pilsoniskās jomas MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

08.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs pirmsskolas un sākumskolas koordinatoriem

Aiga Kriņģele, Pirmsskolas un sākumskolas MA vadītāja, Lielvārdes pamatskola

08.11.2017.

10:30

Lielvārdes novada Sporta centrs

Florbols 8.-9.kl., 6.-7.kl.

Reinis Otisons, Lielvārdes novada sporta darba organizators, Izglītības iestāžu sporta skolotāji

09.11.2017.

9:00

Kronvalda bulvārī 1, Rīga

Seminārs PMK vadītājiem

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

09.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs valodu jomas koordinatoriem

Ilze Krastiņa, Valodu MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

10.11.2017.

11:00

Jumpravas kultūra nams

Teci, teci, valodiņa. Piedaugavas stāstnieku konkurss

Guna Jansone, Jumpravas vidusskola

13.11.2017.

10:00

Cēsis, Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

1. kārta Kultūras kanona konkursam ʺKultūras vēstis Latvijas nākošajā simtgadēʺ, Vidzemes reģions

Aina Lukašunas, sociālās un pilsoniskās jomas MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

14.11.2017.

14:00

Ausekļa iela 3, Lielvārde

Lielvārdes novada psihologu un sociālo pedagogu darba sanāksme

Sandra Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas psiholoģe

16.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs tehnoloģiju jomas koordinatoriem

Oksana Grimaļuka-Nazarova, Tehnoloģiju MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

21.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoriem

Iveta Puķīte, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sporta skolotāja

22.11.2017.

10:00

Ogres Valsts ģimnāzija

Vācu valoda Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2 posms

Ilze Krastiņa, Valodu MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

22.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs kultūras un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatoriem

Jolanta Zarāne, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

22.11.2017.

9:00

Ogres NSC halle

Policijas kauss volejbolā

Reinis Otisons, Lielvārdes novada sporta darba organizators, Izglītības iestāžu sporta skolotāji

23.11.2017.

10:00

Imantas iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs matemātikas mācību jomas koordinatoriem

Ineta Jurgensone, matemātikas MA vadītāja, Jumpravas vidusskola

23.11.2017.

10:00

Ausekļa iela 3, Lielvārde

Supervīzija psihologiem

Sandra Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas psiholoģe

23.11.2017.

13:00

Ausekļa iela 3, Lielvārde

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

24.11.2017.

 

Salaspils

Skolēnu spartakiāde, Mini handbols

Izglītības iestāžu sporta skolotāji

24.11.2017.-25.11.2017.

 

Ikšķile

Starpnovadu jauniešu domes apmācības

Zita Bērziņa, Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

27.11.2017.

10:00

Ogres valsts ģimnāzija

Konkurss 7.-8. klašu skolēniem ʺIepazīsti Latvijas pilsētas. Zemgaleʺ

Aina Lukašunas, sociālās un pilsoniskās jomas MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

28.11.2017.

11:30

Jumpravas vidusskola

Matemātikas skolotāju seminārs

Ineta Jurgensone, matemātikas jomas MA vadītāja, Jumpravas vidusskola

29.11.2017.

10:00

Ogres novada sporta centrs

Sporta skolotāju sanāksme

Izglītības iestāžu sporta skolotāji

30.11.2017.

10:00

Imantas  iela 7, Līnija 1 (bijušās RPIVA telpās), Rīga

VISC seminārs dabaszinātņu mācību jomas koordinatoriem

Daiga Brante, dabaszinātņu MA vadītāja, Edgara Kauliņa, Lielvārdes vidusskola

30.11.2017.

12:00

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs

Dzejoļu konkurss „Zīmes no manas dzimtas”

Ilze Krastiņa, Valodu MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

30.11.2017.

10:00

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Bioloģija
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2 posms

Daiga Brante, dabaszinātņu MA vadītāja, Edgara Kauliņa, Lielvārdes vidusskola

 

 

Novadu vidusskolas (pēc individuāla plāna)

10.-12. klašu angļu valodas olimpiāde 1. posms

Ilze Krastiņa, Valodu MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola
 X