Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2017. gada oktobra pasākumu plāns izglītības, sporta, jaunatnes lietās

Datums

Laiks

Norises vieta

Notikums

Kontaktpersona/ Atbildīgais

03.10.2017.

10:30

Lielvārdes Domes sēžu zālē

Izglītības iestāžu direktoru un vadītāju sanāksme

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja

04.10.2017.

7:30

Ķeipenes pamatskola, Ķeipenes kultūrvēsturiskais novads

Sociālās un pilsoniskās jomas MA skolotāju mācību - pieredzes apmaiņas brauciens

Aina Lukašunas, Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskā apvienības vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

05.10.2017.

10:00

Ogres Valsts ģimnāzija vai Ogres stadions

Futbols

B grupa 2001. – 20023.g.dzim. (mācās 8.-9.klase), A grupa 1998.pēc 1.09.dzim. – 2002.g.dzim. (10.-12.kl.)

Izglītības iestāžu sporta skolotāji

09.10.2017.

 

Vispārējās izglītības iestādes

Karjeras nedēļas "Amats ir pamats" atklāšana

Zita Bērziņa, Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

10.10.2017.

10:30

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Informatīvais seminārs novadu/pilsētu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem

Jolanta Zarāne, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas MA vadītāja

10.10.2017.

14:00

Ausekļa iela 3, Lielvārde

Lielvārdes novada psihologu un sociālo pedagogu sanāksme "Darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi"

Sandra Ozoliņa, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas psiholoģe

11.10.2017.

11:00

Lielvārde

Krosa stafetes 2.-12.kl.

Reinis Otisons, Lielvārdes novada sporta darba organizators

12.10.2017.

11:00

Kultūras nams “Lielvārde”

Karjeras nedēļas ʺAmats ir pamatsʺ noslēguma pasākums

Zita Bērziņa, Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

13.10.2017.

18:00

Kultūras nams “Lielvārde”

Lielvārde novada pašvaldības Skolotāju dienas pasākums

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa

13.10.-14.10.2017.

12:00

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksne, Glika iela 10

Latvijas matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) konference ʺVērtēšana kompetenču izglītībāʺ

Ineta Jurgensone, matemātikas jomas MA vadītāja

18.10.2017.

 

Lielvārdes novada Sporta centrs

Lieliskā balva

Reinis Otisons, Lielvārdes novada sporta darba organizators Izglītības iestāžu sporta skolotāji

18.10.2017.

18:00

Lielvārdes Sporta centrs, Jauniešu telpa

100 grami iedvesmas

Zita Bērziņa, Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

20.10.2017.

9:00

Ausekļa iela 3, Lielvārde

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja

20.10.2017.

10:00

Brīvības ielā 44, Ogre

Izglītības iestāžu arodbiedrību priekšsēdētāju apmācības

Izglītības iestāžu direktori

23.10.2017.

10:00

Lielvārdes pamatskola

Lielvārdes un Ķeguma novadu sākumskolas skolotāju sanāksme

Aiga Kriņģele, Pirmsskolas un sākumskolas MA vadītāja, Lielvārdes pamatskola

12:00

Lielvārdes un Ķeguma novadu pirmsskolas skolotāju sanāksme

24.10.2017.

12:00

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Lielvārdes un Ķeguma novadu tehnoloģiju jomas MA seminārs

Oksana Grimaļuka-Nazarova, Tehnoloģiju MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Lielvārdes un Ķeguma novadu valodu jomas MA seminārs

Ilze Krastiņa, Valodu MA vadītāja, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

25.10.2017.

10:00

Kultūras nams “Lielvārde”

Ķeguma un Lielvārdes novada izglītības iestāžu pedagogu konference

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļa

26.10.2017.

10:30

Strūgu ielā 4, Rīga

Informatīvs seminārs izglītības pārvalžu un pašvaldību izglītības speciālistiem par valsts pārbaudījumiem vispārējā vidējā izglītībā.

Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja

26.10.2017.

10:00

Ogres Valsts ģimnāzijā

LatSTE Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcija

Izglītības iestāžu direktori

27.10.2017.

10:00

Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera

8. konference - praktisks seminārs pedagogiem „VIDZEMES AUGSTSKOLA: SADARBĪBAS PARTNERIS IZGLĪTĪBĀ”

Izglītības iestāžu direktori

 

 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga

Informatīvs seminārs Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā vadītājiem

Inga Blumfelde, Lielvārdes pamatskola

 
 X