Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               

Izsludinām atklāto konkursu saules kolektora sistēmas uzstādīšanai Lielvārdes novada sporta centrā

Projekta „Saules kolektora sistēmas uzstādīšana Lielvārdes novada sporta centra hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai” (Nr. KPFI-12/253) ietvaros 2012.gada jūlija pirmajā nedēļā pašvaldība izsludinājusi atklāto konkursu par saules kolektora sistēmas uzstādīšanu. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas gala termiņš – 2012.gada 6.augusts. Sakarā ar SIA „Projektēšanas birojs „Austrumi”” tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarinājumu ir ieildzis projekta realizācijas laiks. Šobrīd ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī SIA „Vides investīciju fonds” jūnijā ir parakstīti grozījumi Nr.1 par projekta pabeigšanas datumu – tas ir pagarināts līdz 2012.gada 31.oktobrim.

Sīkāka informācija par KPFI un projektiem meklējama projekta atbildīgās iestādes VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, un uzraudzības iestādes – Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē www.lvif.gov.lv.

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA 2011.GADA 19.SEPTEMBRĪ IR NOSLĒGUSI LĪGUMU NR. -12/253 AR LR VIDES MINISTRIJU UN SIA „VIDES INVESTĪCIJU FONDU” PAR PROJEKTA “SAULES KOLEKTORA SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA HALLEI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI” ĪSTENOŠANU.

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.


Iepriekšējās relīzes

  1. gada 14. martā

    TIKS IZSTRĀDĀTS TEHNISKAIS PROJEKTS SAULES KOLEKTORA SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANAI LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRĀ

    2011. gada 29. septembrī

    LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRAM - SAULES KOLEKTORA SISTĒMA

piektdiena, 10. decembris 2010

AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība izsludina konkursu „Jaunaudžu kopšana 2011./2012.gados”

Iepirkuma identifikācijas Nr: AS LVM VD/2010/556/_Paredzamā iepirkuma priekšmets: Jaunaudžu kopšana Vidusdaugavas mežsaimniecībā 2011./2012.gados. Apjoms 7110,9 (ha).

Iepirkums sadalīts 51 daļā, pieteikties var uz vienu, vairākām vai visām daļām.Paredzamā līguma izpildes vieta: Vidusdaugavas mežsaimniecības 8 meža iecirkņu teritorijā, līguma izpildes termiņš: 15.12.2012.Ar nolikumu un tā pielikumiem visi Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.lvm.lv vai biroja telpās darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.30 līdz 2010.gada  17.decembra plkst. 10.00, kā arī pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nolikumu var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Piedāvājums jāiesniedz: Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, līdz 17.12.2010. plkst. 10:00.

Piedāvājumu atvēršana notiks : Blaumaņa ielā 3, Koknesē, Kokneses novadā, 2010.gada 17.decembrī plkst. 10:00.

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu