Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

09.11.2018. uzklausīšanas sanāksme par SIA “LIELVĀRDES REMTE” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2018.gada 9.novembrī, plkst.12:00 Lielvārdes pilsētas Kultūras nama mazajā zālē, Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA “LIELVĀRDES REMTE” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA “LIELVĀRDES REMTE” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA “LIELVĀRDES REMTE”  iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2018.gada 8.novembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, t. 67097271; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Iepazīties ar SIA “LIELVĀRDES REMTE” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Lielvārdes Remte”, reģ. nr. 47403003224 , juridiskā adrese: Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, Latvija, LV-5070, 2018.gada 11.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” SPRK Nr.1/2 no 14.01.2016.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Lielvārdē

Lēdmanes pagastā

Kaibalas ciemā

Spēkā esošais tarifs     be,z PVN

Jaunais tarifs  bez PVN

Izmaiņas pret esošo tarifu

Spēkā esošais tarifs     bez PVN

Jaunais tarifs  (Bez PVN)

Izmaiņas pret esošo tarifu

Spēkā esošais tarifs     bez PVN

Jaunais tarifs  (Bez PVN)

Izmaiņas pret esošo tarifu

 

 

EUR/m3

EUR/m3

%

EUR/m3

EUR/m3

%

EUR/m3

EUR/m3

%

 

Ūdensaimniecības pakalpojumi

0,92

1,03

11,96%

0,53

1,03

94,34%

0,92

1,03

11,96%

 

Kanalizācijas pakalpojumi

1,1

1,47

33,64%

0,88

1,47

67,05%

1,1

1,47

33,64%

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2019. gada 1.aprīli. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu pieaugumu un apkalpojamās teritorijas palielināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA "Lielvārdes Remte" Reģ. nr. 47403003224

Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070, iepriekš sazinoties pa tālruni: 65059010

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Lielvārdes Remte”, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

2018.gada 11.oktobrī

SIA “Lielvārdes Remte” valdes loceklis                                                                                  A.Siliņš

 

 X