Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības domes 2018.gada 26.septembra lēmumu Nr.383 (protokols Nr.15, 21.punkts)Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Ozolu ielā 2A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, ar kuru tiek grozīts Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027. gadam, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” izstrādātā lokālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018. gada 8. oktobra līdz 2018. gada 4. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018. gada 23. oktobrī plkst. 16:00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.

Sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notiks 2018. gada 13. novembrī plkst. 16:00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma redakcija būs apskatāma Lielvārdes novada būvvaldē, Lielvārdes novada pašvaldības interneta vietnē www.lielvarde.lv , kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laikus, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Paskaidrojuma raksts

Lokālplānojums

1.pielikums

2.pielikums

 X