Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – kurināmo malku 60,0 m3, dažādu sugu, malkas garums no viena metra līdz trim metriem, vidēji sausa, par izsoles nosacīto sākumcenu 1200,00 EUR, izsoles solis 20,00 EUR. 

Drošības nauda 10% no mantas nosacītās sākumcenas 120,00 EUR un izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00 iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas kontā: LV19HABA0551026635681, a.s. Swedbank, HABALV22, ar norādi - Malkas izsole.

Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2018.gada 28.jūnijā pulksten 10.00. 

Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2018.gada 27.jūnija pulksten 15.00.

Izsolāmo mantu var apskatīt sazinoties pa tālruni 65053370.

Izsoles noteikumi
 X