Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lai nodrošinātu atklātību un lēmumu pieņemšanas caurredzamību, no 2017. gada 20. jūnija, jaunā sasaukuma deputātu darba sākuma, iedzīvotājiem Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā ir iespēja iepazīties ne tikai ar pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, bet arī ar domes sēžu protokoliem. Tajos ir informācija par deputātiem un pašvaldības speciālistiem, kuri piedalījušies domes sēdē, kā arī papildus un izsludinātā darba kārtība. Domes sēžu protokoli ir atrodami pie domes sēžu  lēmumiem.

Būtiski, ka protokols dod iespēju iepazīties ar deputātu balsojumu – redzēt, kuri deputāti par konkrēto lēmumu ir balsojuši „par”, „pret” vai „atturas”, sekot deputātu diskusijām un izteiktajiem priekšlikumiem, kurus ziņotāji lūguši ieprotokolēt.
 X