Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               


Lielvārdes novada bērnudārzos „Pūt vējiņi” un „Zvaniņš” notiek ēku siltināšanas būvdarbi. Abas ēkas celtas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un tajās konstatēti lieli siltuma zudumi.

Bērnudārzos paredzēts veikt ēku fasāžu, cokola un jumta pārsegumu siltināšanu, ventilācijas un apkures sistēmu renovāciju, nomainīt esošo apgaismojumu pret energoefektīvu, kā arī sakārtot zibens aizsardzības sistēmu. Siltinot VPII „Zvaniņš” ēku, tiks izbūvēts arī panduss (uzbrauktuve) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Projektu īstenošanas rezultātā VPII „Zvaniņš” ir jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 57281,53 kgCO2 gadā, bet VPII „Pūt vējiņi” šis rādītājs jāsasniedz vismaz 66068,60 kgCO2 gadā.

Vienkāršotās renovācijas būvdarbus abos bērnudārzos veic atklāta konkursa uzvarētājs SIA "RRKP būve", ar ko ir noslēgti divi līgumi: VPII „Zvaniņš” - EUR 324021,49 un VPII „Pūt vējiņi” EUR 382081,66, kas ir kopsummā EUR 706103,15 (summas norādītas bez PVN).

Autoruzraudzību bērnudārzā „Pūt vējiņi” veic SIA "AR ASIS", bērnudārzā „Zvaniņš” - IK „Logu meistars”, būvuzraudzību nodrošina būvinženieri Česlavs Leonards Zarakovskis, Aldis Bitinieks un Andis Ziediņš no SIA „Būves un būvsistēmas”. Būvdarbus plānots pabeigt 2014. gada nogalē.

Siltināšanas projektu realizācijas laikā bērnudārzi netiek slēgti, bet darbojas apvienotās grupiņas.

Aicinām vecākus būt iecietīgiem pret būvdarbu radītajām neērtībām – pie ēkām ir uzstādītas stalažas, pārvietošanās pa teritoriju ierobežota. Tāpat lūdzam pievērst uzmanību bērnu drošībai, sekojot, lai bērni nenokļūst nožogotajā būvdarbu zonā.

Lūdzam visus darba organizācijas jautājumus risināt ar bērnudārzu vadību. Plānojam, ka jau 2015. gada ziemā mūsu bērni mācīsies un rotaļāsies siltās un vizuāli pievilcīgākās ēkās.

Siltināšanas būvdarbi notiek KPFI līdzfinansēto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš”” (projekta Nr.KPFI-15.3/133) ietvaros.

Uzsākti bērnudārzu ‘‘Pūt vējiņi‘‘ un ‘‘Zvaniņš‘‘ siltināšanas būvdarbi (foto)

Realizēts projekts ‘Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VPII ‘Zvaniņš‘‘

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu